กระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามรายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 สะสมในประเทศอย่างน้อย 3,443,485 คน เพิ่มขึ้น 94,385 คน เป็นสถิติสูงสดครั้งใหม่ และเป็นการยืนยันผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 7 วัน ขณะที่สถิติผู้เสียชีวิตสะสมเป็นจำนวนอย่างน้อย 40,252 ราย เพิ่มขึ้น 108 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 1.2%

ปัจจุบัน 90% ของประชากรวัยผู้ใหญ่ในเวียดนาม ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามเงื่อนไขของวัคซีนแต่ละแบบแล้ว โดยมีการจัดตั้งศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนกระจายไปทั่วประเทศมากกว่า 11,000 แห่ง

ขณะที่รัฐบาลเวียดนามยืนยันการเปิดประเทศ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกครั้ง ในวันที่ 15 มี.ค.นี้ โดยผู้ที่จะเดินทางเข้ามา ต้องแสดงหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วน และผลตรวจคัดกรองแบบอาร์ที-พีซีอาร์ ที่แน่นอนว่าต้องเป็นลบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่งโมงก่อนการเดินทาง

นอกจากนั้น ผู้ที่เดินทางเข้าต้องยอมรับเงื่อนไขการกักตัวเป็นเวลา 1 วัน เพื่อรอผลตรวจแบบอาร์ที-พีซีอาร์ จากหน่วยงานควบคุมโรคของเวียดนามด้วย